Welkom bij Praktijk Samen

Zoals de naam al zegt behandel ik in mijn praktijk kinderen samen. Samen met zichzelf en samen met de ouders, ik werk met holistische kindertherapie. 

Het woord holisme komt oorspronkelijk uit de biologie, het is “de leer ter verklaring van het leven waarbij de nadruk wordt gelegd op de totaliteit, de onderlinge samenhang en samenwerking van de delen en van de processen”. In de holistische kindertherapie wordt het kind in zijn totaliteit benaderd, waarbij het inlevende vermogen van de therapeut centraal staat. Door middel van de verschillende therapieën maak ik contact met de belevingswereld van het kind waardoor het duidelijk wordt op welke manier het kind geblokkeerd is of in disbalans is geraakt.

Samen werken we aan een manier om het kind de grenzen en de kracht van zijn eigen lichaam weer te leren voelen, hierdoor ontstaat er acceptatie en rust. Ik werk in dit proces samen met de ouders en/of opvoeders. Ouders en kinderen zitten vaak in een totaal verschillende ervaringswereld. Er wordt wel eens gezegd “het kind houdt de ouder een spiegel voor”. Door ouders hierover inzicht te geven en door hen eenvoudige oefeningen mee te geven, kunnen zij leren om samen tot een verandering te komen. Gevoelens van onbegrip, onmacht en frustratie kunnen dan plaatsmaken voor een fijn contact en werkelijk delen van elkaars gevoelens.

Als ouders mij bellen weten ze het vaak zelf ook niet meer. Er is dan ook veel moed en  liefde voor je kind nodig om de stap naar een therapeut te maken.

© 2009 Praktijk Samen, Holistische kindertherapie te Voorburg omhoog